Dotacje | MANIA NA DESIGN
Zaznacz stronę

Firma Biuro projektowe Marta Kucal, realizuje operację pt.: „Biuro projektowe aranżacji wnętrz”, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Celem realizowanej operacji jest: znalezienie pracy w formie samozatrudnienia i wzrost dochodów poprzez utworzenie działalności gospodarczej.

Planowanymi efektami realizowanej operacji będzie utworzenie 1 miejsca pracy.

Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o zasady określone w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”